MARKA

1 - Marka Ön Araştırma

2 - Marka Başvurusu

3 - Marka İlan ve İtiraz

4 - Marka Tescil / İzleme

5 - Marka Yenilemeleri

1 - Marka Ön Araştırma

Marka tescil başvurusu yapılmadan önce mutlaka marka benzer marka araştırması incelemesi yapılması gerekmektedir. Ticari marka araştırması öncesi ürün veya hizmetin hangi sınıfta olduğunun tespiti doğru yapılarak markanızın araştırması koruma yapmak istediğiniz ülke veya ülkelerde araştırılmalıdır.

2-Marka Başvurusu

Ülkesel Marka Başvurusu:Tescil için koruma veren kurumlar her ülkede ayrıdır.Türkiye için yetkili kurum Türk Patent ve Marka kurumudur. İlgili ülkelere yapılan ülkesel başvurularında inceleme ,ilan ve belge süreçleri ülkelere göre farklılık göstermektedir.
Türkiye de yapılan marka başvuruları 1 – 2 aylık “İnceleme” sürecinden geçer. sonra kurum tarafında olumlu değerlendirilen markalar 2 ay süre ile ilana açılır bu süreçte itiraz gelmeyen başvuruların belge kararları gelir, belge kararının tebliğinden itibaren 2 ay içinde belge harcı ödenerek marka başvurusu tescil almaya hak kazanır.

*Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü), Madrid Protokolü sayesinde protokole üye olan ülkelerin tamamında ya da seçim yapacağınız ülkelerde önce ülkesel başvuru yaparak akabinde tek bir başvuru ile talep ettiğiniz ülkelerde başvuru yaparak koruma sağlayabilirsiniz. Aynı anda birden fazla ülkeye başvuru yapılabilmesi nedeni ile oldukça tercih edilen bir başvuru sistemidir.Tescil süresi ortalama 18-24 ay arasında değişiklik göstermektedir.

*Avrupa Birliği Kapsamında Topluluk Müracaatı (CTM) Topluluk Marka Sistemi, tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan bir tescil sistemdir. Yapacağınız tek bir başvuru ile AB ülkelerinde koruma sağlayabilirsiniz. Tescil süreci yaklaşık 9 ay sürmektedir.

3 - Marka İlan ve İtiraz

Yapılmış olan marka başvurunuza İlan aşamasında üçüncü şahıslar itiraz edebilir. İtiraz gelmesi halinde itiraza karşı görüş verilmesi gerekmektedir. Görüş sürecinin olumlu tamamlanması sonucunda markanızın tescil kararı gelmektedir.

4 -Marka Tescil / İzleme

Tescil almaya hak kazanan markalar genelde 10 yıllık koruma sağlamaktadır. Bu 10 yıllık süreç ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Markanızın, başvuru yapıldığı andan itibaren koruması başlar. Markanızı tescil edildikten sonra, üçüncü şahıslar markanıza benzer başvuru yaparak haksız kullanım isteyebilirler. Bu yüzden markanızın tescilli olduğu süre içerisinde ülkeler için ayrı ayrı takip edilmesi ve benzer marka tespit edilmesi durumunda itiraz edilmesi gerekmektedir.

5 - Marka Yenilemeleri

Koruma süresinin bitiminde markanızın yenilenmesi gerekir. Gerekli yenileme işlemleri yapılarak markanızın yenilemesi yapılabilmektedir. Markanızın yenileme sürecide tarafımıza takip edilmektedir.
Ayrıca tescil almış olduğunuz markanızı tescil tarihinden itibaren ülkelere göre değişiklik göstermek ile birlikte 3-5 yıl içerisinde haklı bir nedenden dolayı kullanılmaması veya kullanıma kesintisiz ara verilmesi durumunda marka iptal edilebilmektedir.